1 / 4 Next Page
Information
Show Menu
1 / 4 Next Page
Page Background

r:{i

I

'&

S/,

s#

o.?'

:S

DEir

Med

lemsblad

for

Lystfiskerforening

-=r>

Nr-

44

12.

årgang

Juni

1977

Udnævnelse

af

æresmedlem.

på generaLforsamlinqen

i April blev autoforhdl.

Henning

Nielsen

"TIKANTEN"

Hi11erød

rrdnævnt

til \.orforeninqs

æresmedlen.

tler i

"HYTTEFADET"

skal

Lyde

et hjerteligt til

lYkke

med udnævne1sen.

Vort

n1,s airesmedlem

var

den ene

af de

t.re

initiativtagere

som

nogle

måneder

forud for

den

stiftende generalforsamling i

August

1941

hoLdt

det allerførste

møde

for at få

stiftet

H,L.F.

Denganqr

under

krigen,

blerz

der i

den \.aLqte

bestyrelse gjort et stort arbejde for

at

erh\.erve .le

moser

og

småsØer

Cer

var i Hillerøds

nærmeste

omegn.

For det

meste

havde

nan

jo kun cvklen

som

transportmiddeL, når

man

ville på fiskelure.

Mange

af de

snå-

' 'de,

rnan

havde qlæde af dengang kan ikke mere bruges som fiskevande.

renes 1øb har foreninqens struktur

io ændret sig ganske betl:d61in1,

v

riåt qLæder sig da også i dag over foreningens trivsel.

Itenninq

Nielsen er

viclt vides det

eneste

medlem

Som

trofast har været tilknyttet

eningen

i alle de l(r år siden da,

og

utallige er de

robåde

han

med

sin

motorbåd

har

slæbt op t-il

nordenden

af

Esrum

sø ved

de årliqe ture. Hvorefter

han

ganske

roligt

sejlet \ridere

oq hiembraqt

noqle af de største

gedder

i foreningens historie.

udnævnelsen

kon

son en

overraskelse for

ham,

oq han

syntes ikke

han

fik takket

pænt

for

den

under overrækkelsen

af

æresbrevet.

Denne

tak har

han

bedt

"HYTTEFADET"

bringe i disse spalter, sætidig

med

at

han

gerne

\-iL kvitterc for

æren

veri at

skænke

en

pokal til foreningens juniorer, idet

han

håber.

at

de

vif

være medvirkende

tiL H.L.F.'s fortsatte trivsel'

og

æresmedlem-

far-

har

nok

elvir.