Regelsæt for deltagelse i Årspokaldysten
1. Udfyld fangstrapport skemaet til venstre. Alle felter skal være udfyldt - husk billede.

2. Fiskens vægt skal være urenset. Der skal medfølge et tydeligt billede med referende mål.

3. Fisken skal være fanget i dansk farvand, eller fra en båd udgået fra dansk havn.

4. Fisken skal være fanget med fiskestang, -line og -hjul, og være kroget foran gællerne.

5. Fisken skal overholde artens mindstemål og være fanget udenfor artens fredningstid og dennes fredningszoner.

6. Fangstrapporten skal være indsendt senest 3 uger efter fangstdatoen.

7. Alle indleverede fangstrapporter bedømmes af bestyrelsen med henblik på godkendelse.
Årets fisk
Årets fisk kan være fanget et hvilket som helst sted i verden, men skal være en usædvanlig fangst for sin art, og skal være fanget af medlemmet personligt uden hjælp fra andre (undtaget ved landing af fisken). For at kunne vinde konkurrencen "Årets fisk", skal fisken mindst opfylde betingelserne for opnåelse af ABU's bronzenål.

Indleveres der flere fangster, afgør bestyrelsen, hvem der er vinderen.