For at blive medlem af Hillerød Lystfiskerforening, bedes du venligst udfylde nedenstående skema, og herefter taste "Send indmeldelse".
Er du ikke fyldt 18 år, skal vi have dine forældre eller værges underskrift på den indmeldelsesblanket, som du modtager fra vores kasserer.

Vi optager seniormedlemmer (hvis du er fyldt 18 år) og juniormedlemmer (hvis du ikke er fyldt 18 år).
Herefter bedes du indbetale nedenstående indmeldelsesgebyr til Alm. Brand Bank Reg. nr. 7681 konto nr. 0001547959 (husk at opgive navn).

Som seniormedlem:  kontingent kr. 700, indskud kr. 500, nøgledepositum kr. 300,  i alt kr. 1.500 - (efter 15. aug, kan du nøjes med kr. 1.200).
Som juniormedlem:   kontingent kr. 350,  intet indskud,   nøgledepositum  kr. 300,  i alt kr.    650 - (efter 15. aug, kan du nøjes med kr.    500).

Når kassereren har modtaget din indbetaling, registreres du i vort medlemskartotek, herefter fremsender vi et velkomstbrev med oplysninger om dit medlemsnummer og kodeord samt en nøgle til brug ved reservering af faciliteter via vores Online Booking Portal.
NB! Husk at alle felter i skemaet nedenfor der er markeret med * skal udfyldes
Hillerød Lystfiskerforening
 Nordsjællands store
forening for lystfiskere