For at blive medlem af Hillerød Lystfiskerforening, bedes du venligst udfylde nedenstående skema, og taste "Send indmeldelse".
Er du under 18 år, skal vi have dine forældre eller værges underskrift på den indmeldelsesblanket, som du modtager fra vores kasserer.

Herefter skal du indbetale et indmeldelsesgebyr til Alm. Brand Bank Reg. nr. 7681 konto nr. 0001547959 (husk at opgive dit navn).
Beløbet består af: kontingent kr. 700, indskud kr. 500, nøgledepositum kr. 300, i alt kr. 1.500 - (indmelder du dig efter 15. aug, kan du nøjes med at betale kr. 1.200).

Når kassereren har modtaget din indbetaling, registreres du i vores medlemskartotek, og vi fremsender en nøgle samt oplysninger om dit medlemsnummer og kodeord til brug for reservering af faciliteter via vores Online Booking Portal.
NB! Husk at alle felter i skemaet der er markeret med * skal være udfyldt
Hillerød Lystfiskerforening
Nordsjællands store
forening for lystfiskere