Hillerød Lystfiskerforening blev startet den 25. august 1941 af nogle driftige lystfiskere, som ønskede at samle interesserede i en forening for at fremme interessen for lystfiskeri gennem erhvervelse af fiskevand og for at værne og frede om salt- og ferskvandsfiskeriet.   Læs hele HLF's historie her.
Hillerød Lystfiskerforening har de seneste år haft godt og vel 300 medlemmer. Vore foreningslokaler findes i Brødeskov stationsbygning, som vi deler med jægerne. Vi mødes hver mandag fra september til og med april til klubaftener - vi lægger stor vægt på det sociale samvær. Her fremstilles alt til lystfiskeri. Vi ser film, binder fluer, støber blink, renser og smører vore fiskehjul, er du i tvivl om, hvordan det gøres, så er der altid en fiskekammerat til at hjælpe dig.

.
Hillerød Lystfiskerforening har eneret på fiskeri i I Frederiksborg Slotssø, hvor vi har to robåde.
I Esrum Sø har vi seks både alle med motorlicens. I Helsingør Nordhavn har vi 3 havbåde alle med motor og en lille kutter, der året rundt sejler på Øresund med foreningens medlemmer. I Arresø har vi en båd med motor og motorlicens. I Rungsted har vi to både med motor. I hver af havnene Gilleleje og Frederiksværk har vi en båd hver med motor. Havbådene og de motoriserede både i Esrum Sø må kun benyttes af personer der er fyldt 18 år, eller sammen med en senior. Læs nærmere under Faciliteter.

Sikkerheden er i højsædet, derfor er alle vore havbåde tilmeldt Dansk Søredningsselskab.


Hillerød Lystfiskerforening arrangerer forårs - og efterårs geddekonkurrencer på Esrum Sø. Arrangementerne er en tilbagevendende tradition, som alle vore medlemmer kan deltage i.

De største fangster i konkurrencerne præmieres med gavekort og fiskegrej leveret af vores velvillige sponsor Fisk & Fang.