Tast på billedet
for at få det vist
i stor størrelse
Hillerød Lystfiskerforening er Nordsjællands store forening for lystfiskere. Vore medlemmer består af et bredt udsnit lystfiskere, som dyrker stort set alle former for fiskeri. Vi fisker på havet, i søer, fra kysten, i åer m.m.

Oprindeligt var det søfiskeriet der skabte grundlaget for stiftelsen af Hillerød Lystfiskerforening.

Foreningen blev startet den 25. august 1941 af nogle lystfiskere netop med interesse for søfiskeri. På et tidspunkt blev Esrum Sø - Sørup Havn et naturligt udgangspunktet og samlingsstedet for foreningens aktiviteter. I dag har vi mange joller i Sørup Havn, som medlemmerne frit kan benytte via deres medlemskab af foreningen. Fra den beskedne start i 1941 er vi i dag vokset til at være "Nordsjællands store forening for lystfiskere" med ca. 350 medlemmer, hvoraf en stor del stadig er søfiskere.

Esrum Sø har form som et stort badekar, med stejle skrænter ikke langt fra bredden, og en stor flad bund. Søen er Danmarks vandrigeste sø, den har et overfladeareal på 17,3 km2 og måler på det dybeste sted 22,3 meter. I forhold til mange andre danske søer, er Esrum Sø meget ren, og selvom det ikke er vores primære formål, er vandet er normalt godt at bade i. Esrum Sø har en god fiskebestand bestående af søørred, gedder, aborrer, brasen, skaller, suder og løje.

Kortet til venstre viser Esrum Sø med dybde kurver. Tast på billedet for at få kortet vist i stor PDF størrelse i et særskilt vindue. Læs også nærmere om søen på linket "Velkommen til Esrum Sø", hvor der bl.a. kan læses nærmere om søen dens fugleliv, regler for sejllads og gode råd i almindelighed. Følg også med på linket http://www.esrumsoe.dk/.

Hillerød Lystfiskerforening arrangerer forårs - og efterårs gedde- og aborre-konkurrencer på Esrum Sø Arrangementerne er en tilbagevendende tradition, som alle vore medlemmer kan deltage i. De største fangster i konkurrencerne præmieres med gavekort og fiskegrej leveret af vores velvillige sponsor Fisk & Fang.