Hillerød Lystfiskerforening blev startet den 25. august 1941 af nogle driftige lystfiskere, som ønskede at samle interesserede i en forening for at fremme interessen for lystfiskeri gennem erhvervelse af fiskevand og for at værne og frede om salt- og ferskvandsfiskeriet.   Læs hele HLF's historie her.
Hillerød Lystfiskerforening har de seneste år haft ca. 350 medlemmer. Vore foreningslokaler findes i Brødeskov stationsbygning, som vi deler med jægerne. Vi mødes hver mandag fra september til og med maj til klubaftener - vi lægger stor vægt på det sociale samvær. Vi fremstiller alt til lystfiskeri, ser videoer, binder fluer, støber blink, renser og smører vore fiskehjul, er du i tvivl om, hvordan det gøres, er der altid en fiskekammerat til at hjælpe dig. Har du selv gode idéer til klubaftens aktiviteter, er disse særdeles velkomne.

.
Hillerød Lystfiskerforening har eneret på fiskeri i I Frederiksborg Slotssø, hvor vi har to robåde.
I Esrum Sø har vi seks både alle med motorlicens. I Helsingør Nordhavn har vi 3 havbåde alle med motor.

På Øresund sejler vi med HLF's kutter, som dog i øjeblikket er ude af drift. Vi arbejder på at den udskiftes.

 I Arresø har vi en båd med motor og motorlicens. I Rungsted har vi to både med motor. I hver af havnene Gilleleje og Frederiksværk har vi en båd hver med motor. Havbådene og de motoriserede både i Esrum Sø må kun benyttes af personer der er fyldt 18 år, eller sammen med en senior. Læs nærmere under Faciliteter.

Sikkerheden er i højsædet, derfor er alle vore havbåde tilmeldt Dansk Søredningsselskab.


Hillerød Lystfiskerforening arrangerer forårs - og efterårs gedde- og aborre-konkurrencer på Esrum Sø, hvor en stor del af vore søbåde ligger. Arrangementerne er en tilbagevendende tradition, som alle vore medlemmer kan deltage i.

De største fangster i konkurrencerne præmieres med gavekort og fiskegrej leveret af vores velvillige sponsor Fisk & Fang.